FATURA TASDİKİ

FATURA TASDİKİ

Fatura tasdiki; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapım işi yapan firmaların hak ediş aşamasında özel kalemlere giren malzemelerin faturalarını yazılı başvuruları ile Odamıza tasdike getirdiklerinde yapılan işlemdir.

Yapım İşlerinde kullanılan ve Bayındırlık Birim Fiyatlarında yer almayan özel malzemeler yüklenici firma tarafından kuruma fatura edilir. Kurum faturada geçen özel malzeme fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarına uygun olup olmadığının tespiti için yüklenici firmanın kesmiş olduğu faturayı Odamıza tasdike getirdiğinde yapılan işlemlerdir.

Piyasa rayiç fiyatlarına uygunluğunun tespiti istenilen fatura dilekçe ile beraber Servise teslim edilir. Rayice uygunluğunun onaylanması istenilen faturalar hakkında yapılacak incelemelerde rayiç fiyat tespit esasları uygulanır. Tasdike getirilen faturalarda Oda üyeliği aranmaz yalnız, Odamızın çalışma bölgesi içerisinde faaliyet gösteren firma olmasına dikkat edilir.

Fatura tasdiki isteğinde bulunanların mala ait vasıf, özellikleri, markası, modeli, ürün kodu ve toplam miktar gibi tanıtıcı bilgileri açıkça faturada belirtmeleri gerekir.

Rayiç fiyat tespitlerinde tespiti istenilen husus bir üretime ilişkin ise, fiyat tespiti üretimin yapıldığı yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.

Araştırma neticesinde tespit edilen rakamlar düşük, fatura yüksek ise tespit edilen rakamlara çekilerek faturanın tekrar düzenlenerek getirilmesi istenir ve düzeltilen fatura tasdik edilir.

 

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam