Ödemiş
+17°C
Ticaret Sicil İşlemleri

Vakıf ve Dernek İktisadi İşletmeleri

VAKIF DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

1- Dilekçe

2- Vakıf tesis senedinin noter tasdikli sureti veya aslı (1 adet)

3- Vakfın kuruluşu ile ilgili Mahkeme Kararının Noterden tasdikli sureti (1 adet sureti)

4- İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,

5- Noterden tasdikli Vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış   karar sureti, (2 adet)

(İşletmenin ünvanı, adresi, varsa sermayesi, işletme konusu, vergi numarası, ticari işletmeyi temsilke yetkili kılınan kişiler (T.C. kimlik numaraları belirtilmiş)

6- Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş  imza beyannamesi, (1 adet)

7- Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge

8- Ticari işletmenin kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa izni gösteren yazı

9- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi


DEĞİŞİKLİKLER

1- Dilekçe

2- İşletmede yapılacak değişikliğe ilişkin karar (noter onaylı 2 adet)

3- Vakfın en son yöneticilerini gösteren belge.


TERKİNİ

1- Dilekçe

2- İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 2 adet)

3- Vakfın en son yöneticilerini gösteren belge


DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

KURULUŞ

1- Dilekçe 

2- Dernek kuruluş tüzüğünün noterden tasdikli sureti (1 adet)

3- Derneğin faaliyet Belgesi (Valilikte, Dernekler Masasından alınacak) (1 adet)

4- İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,

5- Noterden tasdikli Derneğin yönetim kurulu tarafından alınmış karar sureti (2 adet)

(İşletmenin ünvanı,adresi,varsa sermayesi,işletme konusu,vergi numarası,ticari işletmeyi temsilke yetkili kılınan kişiler (T.C. kimlik numaraları belirtilmiş)

6- Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş  imza beyannamesi (1 adet)

7- Ticari işletmenin kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa izni gösteren yazı

8- Oda kayıt beyannamesi (GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ, TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ), imza beyannamesi fotokopisi

 

DEĞİŞİKLİKLER

1- Dilekçe

2- İşletmede yapılacak değişikliğe ilişkin karar (noter onaylı 2 adet)

3- Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge.


TERKİNİ

1- Dilekçe

2- İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 2 adet)

3- Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge


ŞUBE AÇILIŞI

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Derneğin yetkili organı tarafından alınmış karar ( noter onaylı-2 adet )


Kararda; 

• Şubenin açık ünvanı

• Şubenin açık adresi

• Uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla şube temsilcileri

• Temsil şekli

• İşletme konusu belirtilecek.

 

3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı)

4- Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesi (Noter onaylı)

5- Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin Ticaret Sicili Gazetelerinden sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

6- İşletme temsilcisinin İşletme ünvanı ile düzenlenmiş imza beyannamesi

7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve İzmir ili dışında ikamet eden işletme temsilcisinin ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

8- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

 

ŞUBE KAPANIŞI

1- Dilekçe

2- İşletmenin terkinine dair karar (noter onaylı 2 adet)

3- Derneğin en son yöneticilerini gösteren belge