Kobi Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

* İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

* KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

* İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

* Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

* Program Süresi: 3 yıl

* Proje Süresi: 6-24 ay(+12ay)

* Destek Üst Limiti: 150.000 TL

* Destek Oranı

   * 1.ve 2. Bölge için: %50

   * 3.ve 4. Bölge için: %60

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

* Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

* Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)'unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

 

1, 2, 3 ve 4. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)


Destek Programı

* KOBİ Proje Destek Programı

 

Uygulama Esasları

* KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları

 

Başvuru Formları

* KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu

* KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Raporu

* KOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar Formu

* KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu

* KOBİ Proje Destek Programı Tespit Tutanağı

* KOBİ Proje Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporu

* KOBİ Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu

* KOBİ Proje Destek Programı Destek Ödeme Oluru

* KOBİ Proje Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi

* KOBİ Proje Destek Programı Taahhütnamesi

* KOBİ Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu

* KOBİ Proje Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu

* KOBİ Proje Destek Programı Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu

 

Yardımcı Kılavuz

* Proje Hazırlama Kılavuzu


 

 

KOSGEB Menü

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam