Haberler

Portekiz'de Firmalarımızın Karşılaştığı Siber Dolandırıcılık Suçlarında Artış

  • 29.06.2022
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2022 tarihli ve E-52229414-724.01.01 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, son yıllarda
bankacılık işlemlerinde siber dolandırıcılık vakalarının hızla arttığı, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde
özellikle şirketlerin e-posta hesaplarına yapılan saldırılar sonucu IBAN bilgilerinin değiştirildiği, Lizbon Ticaret
Müşavirliği kayıtlarına son 15 gün içinde yansıyan 5 ayrı dolandırıcılık vakasında da benzer bir yöntemin
izlendiği, alıcı ve satıcının Portekiz'de olmamasına rağmen değiştirilen IBAN kaydıyla firmalarımıza ait
ihracat/ithalat bedellerinin Portekiz'deki farklı banka hesaplarına aktarıldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, banka hesaplarıyla ilgili bilgi paylaşımının kişisel verilerin ihlali anlamına geldiği, Müşavirliğin banka
hesaplarının akıbetiyle ilgili bilgi almak konusunda da herhangi bir yetkisi bulunmadığı, hukuki sürecin müşteki
sıfatına haiz ve firmayı temsile yetkili avukatlar tarafından takip edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, yaşanan dolandırıcılık vakalarında, firmalarımızın e-postalarına gelen IBAN numaralarını
telefonla teyit etmeden para gönderimi yaptıkları, alıcı hesabın başkaca bir ülkede olmasına rağmen (örneğin
İspanya'daki bir IBAN'a transfer edilmesi gereken bedelin) PT ile başlayan IBAN'lara sorgulamadan para
transferi yapabildikleri, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin Portekiz'de yoğunlaşmış olmasının en önemli
sebebinin banka hesabı açılmasının diğer ülkelere göre daha kolay olmasından kaynaklanıyor olabileceği
belirtilmektedir.

Öte yandan, firmalarımızın siber dolandırıcılık vakalarında takip edilecek hukuki yol (varsa muhabir bankaya
acilen bilgi verilmesi, yoksa gönderici bankayla derhal iletişime geçilmesi, bilişim suçunun mağduru sıfatıyla
şikayet/suç duyurusu yapılması, söz konusu vakalarda hesabının bloke edilmesi halinde ise serbest bırakma
işleminin Bankaların hukuki sürecin sonuna kadar ertelediği vb.) konusunda hiç bir bilgiye sahip olmadıkları;
firmalarımızın IBAN ve alıcı isminin eşleşmediği durumlarda nasıl olsa gönderilen paranın iade edileceği
yanılgısı içinde oldukları, Portekiz'deki bankacılık uygulamalarında IBAN'ın alıcı ismi ile eşleşmesi konusunda
bir zorunluluk da bulunmadığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.
Portekiz'de Firmalarımızın Karşılaştığı Siber Dolandırıcılık Suçlarında Artış

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam