Haberler

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

  • 29.06.2022
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 15/6/2022 tarihli ve 31867
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer
alan 4 üncü maddeye göre "Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi" tanımının "Çevre yönetimi hizmeti" şeklinde
değiştirildiği ve bu değişiklik ile "çevre görevlisi" ibaresinin yürürlükten kaldırılarak yapılan yeni tanım ile çevre
yönetimi hizmeti ve bu hizmeti verecekler olarak tanımlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; gerek Kanunda yapılan değişikliğin yönetmeliğe uygulanması, gerekse mevcut uygulamada
yaşanan sıkıntıların giderilerek, eksikliklerin tamamlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı"
hazırlanmıştır.

Taslak Yönetmelik ekte takdim edilmekte olup taslağa ilişkin görüşlerin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde ekte iletilen "Görüş Bildirme Formu"na uygun şekilde işlenerek
6 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize iletilmek üzere (odemisto@tobb.org.tr adresine) iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize Sunarız.
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam