Haberler

Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

  • 24.06.2022
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.06.2022 tarihli yazıda; Tiflis Ticaret Müşavirlikleri
tarafından, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından karayolu yük taşımacılığında Gürcistan
güzergahına olan talebin arttığı; bu yoğunluk nedeniyle Gürcü Gümrük İdaresinin personel sayısında artışa
giderek yaşanan birikmeler ve uzun TIR kuyruklarının eritilmesi yönünde çaba sarf ettiği, Kırmızı Köprü sınır
kapısı gibi belirli noktalarda biriken uzun kuyrukların eritildiği, diğer noktalarda ise yoğunluğun
hafifletildiğinin bildirildiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca; Gürcistan'da yaşanan transit yoğunlukla birlikte TIR parklarından günlük alınan ücretin 15
Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 GEL'den 80 GEL'e yükseltildiği, Gürcistan'ı transit ve re-eksport
taşımacılıkta kullanacak yük taşıtlarından alınan 200 GEL'lik geçiş ücretinin de resmi gazetede yayımlanan
kararla 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren 350 GEL olarak uygulanacağı bildirilmektedir
(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5487605?publication=0) 

Bilgilerinize Sunarız.
Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam