Haberler

Gürcistan Gümrük Kapılarında Yapılan Kontroller

  • 16.05.2022
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan 10.05.2022 tarihli
yazıda;

Gürcistan'ın Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan uluslararası
yaptırımları uygulamakta olduğu, taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler
arasında olması durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi
Makamlarınca Tiflis Ticaret Müşavirliğine bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin
transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat
edildiği, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edilebildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, taşımacılarımızın bahse konu kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin güncel ve tutarlı
olmasına ve uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmesinin ortaya çıkacak olası
mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.
Gürcistan Gümrük Kapılarında Yapılan Kontroller

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam