Haberler

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyanın Yerli Üretiminin Yapılıp Yapılmadığı

  • 16.05.2022
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 11.05.2022 tarihli elektronik posta.

İlgi'de kayıtlı elektronik postada, Ticaret Bakanlığına yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithal
talepleri kapsamında, kullanılmış 7326.90.98.00.19 GTİP'e sahip ve ekte görselleri yer alan metal damgalama
standı, metal montaj parçası, klişe ve montaj aparatı ürünleri için ithal izin belgesi başvurusunda bulunulduğu
belirtilmiştir.

Elektronik postada, söz konusu ürünlerin üretimini yapan firmaların olması halinde, ilgili firmalara ait
bilgilerin ekte iletilen forma tam ve eksiksiz olarak doldurulup, Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.
Bu itibarla, anılan formun ilgili üyeleriniz tarafından eksiksiz olarak doldurularak toplu halde ve word
formatında Odanız tarafından Birliğimize iletilmek üzere Odamıza (odemisto@tobb.org.tr) 18 Mayıs 2022 tarihine kadar
iletilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize Sunarız.
 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyanın Yerli Üretiminin Yapılıp Yapılmadığı

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam