Haberler

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk

  • 12.01.2022
  • ezgi

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında Lojistik sektörü açısından birçok taşıma modunun bir arada
kullanılması, taşımacılıkta uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi
amacıyla Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesinin alınmasına ilişkin usullerin kolaylaştırılması hedefi
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerde bulunarak, söz konusu belgenin alımı hususundaki iş ve
işlemlerin kolaylaştırılmasını talep etmişti.

Birliğimiz TIR Komitesince değerlendirilen ve Bakanlık yetkililerine iletilen talebimiz üzerine, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı tarafından Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde 30.12.2021 tarihinde yeni bir
değişiklik yapılarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan
gerçek ve tüzel kişiler için indirimli ücretlerle taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi alınmasına imkan
sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan ve yetki
belgesi geçerlilik süresi;
- 10 yıl ve daha uzun olanlar için %70 indirim,
- 5 yıl ile 10 yıldan uzun olanlar için %60 indirim,
- 5 yıl ve daha az olanlar için de %50 indirim uygulanacaktır.
İndirim, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2,
N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek veya tüzel kişileri
kapsayacak olup, yetki belgesi sahiplerinin taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün
içerisinde ilgili Bakanlığa müracaatta bulunması ve işlemlerini bu süre içerisinde tamamlaması gerekecektir.

Bilgilerinize Sunarız.
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam