Ödemiş
+17°C

Haberler

Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

  • 08.06.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda; hava kirliliğinin
azaltılmasına yönelik ısınma ve sanayi amaçlı üretilen ve kullanılan ithal ve yerli katı yakıtların kontrolünü
sağlamak, katı yakıtların özelliklerini belirlemek, bu yakıtların belgelendirilmesi, piyasaya sunulması ve
kullanılmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği"
Taslağının hazırlanmış olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu Taslak Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve
önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre hazırlanarak, "Görüş Bildirme Formu"a işlenmek suretiyle, en geç 23.06.2021 tarihi mesai saati sonuna
kadar odamıza iletmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.
Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı