Ödemiş
+17°C

Haberler

TOBB NEFES KREDİSİ 2021

 • 02.06.2021
 • ezgi
TOBB NEFES KREDİSİ 2021

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere
geçtiğimiz dönemlerde odalarımız/borsalarımızın değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen NEFES
KREDİSİ projesi tekrar başlatılmaktadır.

Başvurular 01.06.2021 Salı günü itibariyle başlamıştır.

Başvuruları aşağıdaki bankalardan yapabilirsiniz.

 •  Ziraat Bankası
 •  Halkbank
 •  Vakıfbank
 •  İş Bankası
 •  Garanti Bankası
 •  Yapı ve Kredi Bankası
 •  Akbank
 •  Denizbank
 •  Ziraat Katılım
 •  Vakıf Katılım Bankası

1. Kullanılacak kredi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, sonrasında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli
toplam 18 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık % 17,50 olacaktır.

2. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek %0,03 (onbinde üç) kefalet başvuru bedeli ve
komisyonu ile %1 banka komisyonu dışında üyelerden herhangi bir masraf ve komisyon talep
etmeyecektir.

3. Krediden 2020 yılı cirosu 2019 yılı cirosuna göre %25 düşük olan üyeler faydalanabilecektir.
2019 yılı ve sonrasında kurulmuş şirketler için bu şart aranmayacaktır. Ciro kaybı koşulu kredi
kullandırımı yapan banka tarafından kontrol edilecektir.

4. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 1 milyon TL ve 10
milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 200.000 TL kullanabilecektir.

5. KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle oda ve borsalarımızdan açıklama olarak "Nefes
Kredisi başvurusu içindir." ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Faaliyet belgesi ayrıca dijital
ortamdan da temin edilebilecektir. (Bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir.)
Faaliyet belgeleri proje başlangıcı olan 01.06.2021 tarihinden itibaren verilmesi
gerekmektedir. Bu tarihten önce verilen faaliyet belgeleri geçersiz olacaktır.

6. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü
şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat
istenebilecektir.
TOBB NEFES KREDİSİ 2021