URGE PROJESİ

URGE PROJESİ HAKKINDA

İster üretim ister hizmet sektörü bünyesinde olsun her sektör için günümüzün yoğun küresel rekabet ortamı içerisinde varlığını sürdürebilmek giderek zorlaşmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin giderek daha karmaşıklaştığı, faaliyet gösterilen pazarlarda var olan rakip sayısının giderek arttığı bu yoğun rekabet içerisinde çoğu zaman işletmelerin karlılıklarını sürdürülebilir kılmaları için sadece iç pazarlarda başarı elde etmeleri ya da iç pazarlara hakim olmaları yeterli olamayabilmektedir.

Bu nedenle ihracat temelli faaliyetler ya da ihracatı teşvik eden yaklaşımlar giderek her sektör için daha çekici hale gelmeye başlamış, giderek daha fazla işletme yüzünü dış pazarlara çevirerek ihracat yapmanın ya da var olan ihracat hacimlerini arttırmanın yollarını aramaya başlamıştır. Bu noktada devlet tarafından ihracat yapma amacı güden sektörlere ya da firmalara sağlanan kolaylıklar, teşvikler gibi unsurlar da dikkat çekici bir noktaya gelmiştir.

Bu amaca yönelik olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2010-8 sayılı “ Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilen URGE projelerinin sayısı da ülkemizde her geçen gün artmaktadır. İşte bu noktadan hareketle yurtdışı pazarlara açılma ihtiyacı içerisinde olan önemli sektörlerden biri olan Ödemiş süs bitkileri ve fidancılık sektörünü kapsayacak bir URGE projesi için Ödemiş Ticaret Odası’nın aracılığında Ticaret Bakanlığına 2018 yılı içerisinde yapılan ön onay başvurusu bakanlıkça uygun bulunarak bu sektörde faaliyet gösteren 20 firmanın katılımıyla 2019 yılında proje aktif olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Ödemiş Ticaret Odası’nın proje bünyesinde yer alan 20 firmanın ihracat kapasitelerinin arttırılması hedefiyle yola çıktığı URGE projesi 3 yıllık uzun soluklu bir proje olarak dikkat çekmektedir. Projenin kapsamında firmalara üretim, pazarlama, finans ve yönetim gibi alanlarda verilecek eğitimler, yurtdışına yapılacak B2B firma ziyaretleri, yurtdışında katılım gösterilecek bir sektörel fuar faaliyeti gibi çeşitli önemli faaliyetler yer almakta ve projenin doğası gereği tüm bu faaliyetlerin bir kümelenme stratejisi içerisinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan faaliyetler ise şunlardır:

Öncelikle sektörel bazda ve firma özelinde detaylı analizleri içeren bir “İhtiyaç Analizi Raporu’nun” hazırlanma süreci tamamlanmıştır. Bu süreçte profesyonel yardım alınan bir danışmanlık firmasının katılımcı firmalarla birebir görüşmeler, anket çalışmaları ve sektörel araştırmalar gibi faaliyetleri sonrasında ortaya koyulan ihtiyaç analizi raporu ile gerek firma bazında gerekse de sektörel olarak bir yol haritası belirlenmiştir.

 İhtiyaç analizi raporunun geliştirilmesinin ardından projeye dair süreçlerin yönetilmesinde ve yürütülmesinde katılımcı firmalar, ticaret odası, ticaret bakanlığı vb. proje paydaşları arasında bir bağlantı noktası olması ve projeye dair süreçlerin verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla bir proje yürütücüsü istihdamı gerçekleştirilmiştir.

 

 Proje kapsamında bugüne kadar “Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi, Temel Üretim Teknikleri Eğitimi ve Temel Sektörel Finans Eğitimi” olmak üzere üç adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş ve bu eğitimlere projede yer alan firmalardan yoğun bir katılım sağlanmıştır. Kısa vadede proje kapsamında “Uluslararası Pazarlama ve Marka İletişimi Eğitimi’nin” gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Orta vadede ise 2019 yılının ekim ya da kasım aylarında gerçekleştirilmek üzere bir yurtdışı eğitim ve B2B gezisinin planlamasına yönelik faaliyetler devam etmektedir.

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam