Ödemiş
+17°C

KOSGEB Menü

Tematik Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

 

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

 


Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi --- 3 Yıl
Proje Süresi  Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı

1. ve 2. Bölgede % 50

3. ve 4. Bölgede % 60

1. ve 2. Bölgede % 50

3. ve 4. Bölgede % 60

Destek Ödemesi Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti  Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

* Personel ücretleri ve seyahat giderleri,

* Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),

* Sarf malzemesi giderleri,

* Hizmet alım giderleri,

* Genel idari giderler (azami %10).

 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

* Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

* Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

1, 2, 3 ve 4. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)


Destek Programı

* Tematik Proje Destek Programı

 

Uygulama Esasları

* Tematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları

 

Başvuru Formları

* Tematik Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu

* Tematik Proje Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi

* Özgeçmiş Formatı

* Çağrı Esaslı Tematik Program Tasarım Formu

* Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrı Formu

* Çağrı Esaslı Tematik Program Ön Başvuru Formu

* Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Başvuru Formu

* Çağrı Esaslı Tematik Program Taahhütnamesi

* Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Ara Faaliyet Raporu

* Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Sonuç Raporu

* Çağrı Esaslı Tematik Program Tespit Tutanağı

* Çağrı Esaslı Tematik Program Destek Ödeme Oluru

* Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Revizyon Formu

* Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu

* Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Taahhütnaesi

* Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu

* Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu

* Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Ödeme Oluru

* Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Revizyon Formu