Haberler

Yönetmelik Taslağı

  • 12.01.2022
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği) tarafından Birliğimize gönderilen 04.01.2022
tarihli ve E-35804503-010.03-77997 sayılı yazıda; Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan 7223 sayılı
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun ve Kanunun uygulama yönetmeliği olan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla bu düzenlemeler kapsamında Bakanlıklarının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi
ve denetimi faaliyetlerine dair usul ve esasların yürürlüğe konulan yeni mevzuata uygun hale getirilmesi
gereğinden hareketle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik taslağı
hazırlandığı ifade edilerek taslak hakkında Birliğimiz görüşleri istenilmektedir.

Bu itibarla, konu ile ilgili Birliğimiz görüşünü oluşturmak üzere söz konusu yönetmelik taslağına (Ek 1) ilişkin
önerilerinizin Ek 2'de yer alan forma işlenerek 23.01.2022 tarihine kadar yazılı olarak Birliğimize ve elektronik
ortamda word formatında odemisto@tobb.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu

Bilgilerinize Sunarız.
Yönetmelik Taslağı

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam