Ödemiş
+17°C

Haberler

Taşınmaz Ticareti Hakkında

  • 26.11.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıyla 14.1.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına" görüşlerin iletilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda anılan Taslağa ilişkin görüşünüzün Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte belirtilen "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (Ek-4)" kullanılmak
suretiyle 08.12.2021 tarihine kadar Birliğimize iletilmek üzere odamıza (odemişto@tobb.org.tr adresine) iletilmesi hususunda,

Bilgilerinize Sunarız.
Taşınmaz Ticareti Hakkında