Ödemiş
+17°C

Haberler

AEB Ülkelerine FORM-A Belgesi Düzenlenmesi

  • 23.11.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 17.11.2021 tarihli ve 69215598 sayılı yazısına istinaden,

Bilgileri olduğu üzere Ticaret Bakanlığı'ndan muhtelif tarihlerde alınan yazılardaki talimatlar uyarınca,
Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) aldığı bir karara istinaden, AEB üyesi ülkelere ülkemizden Özel Menşe
Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemeye başlanmıştır.

Bu defa, ilgide kayıtlı yazıda, AEB'nin kararlarında ve/veya ilgili Bakanlığı muhatap yazılarında, ülkemizden
12 Ekim 2021 tarihi öncesinde sevkiyatı gerçekleştirilmiş olan eşyaya ilişkin, FORM-A Belgelerinin usulüne
uygun olarak sonradan verilmesi halinde kabul edilmeyeceğine dair bir hususa yer verilmediği açıklanmış;
bu kapsamdaki eşya için "sonradan verilmiştir" ibaresiyle FORM-A Belgesi'nin düzenlenmesinin önünde bir
engel bulunmadığının değerlendirildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız.
AEB Ülkelerine FORM-A Belgesi Düzenlenmesi