Ödemiş
+17°C

Haberler

İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı

  • 16.11.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri
tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına
Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak
çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30
gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike
Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike
Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine
İlişkin Başvuru Formu ile Oda/Borsanız vasıtasıyla Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine
İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden
ulaşılabilmektedir.

Taleplerin Oda/Borsanız vasıtası ile en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar yazılı
olarak Birliğimize, elektronik ortamda word belgesi olarak mspm@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması
gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.
İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı