Ödemiş
+17°C

Haberler

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

  • 04.11.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi
Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve
Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize Sunarız.
Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik