Ödemiş
+17°C

Haberler

Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi

  • 22.10.2021
  • ezgi

Sayın Üyemiz,

İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden "Tüm
Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı
bilgi ekte sunulmaktadır.

Bu eğitim ile iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgiler verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi
olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi
sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların
durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve
kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve
konkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.

Bilgilerinize Sunarız.
Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi