Ödemiş
+17°C

Haberler

Türkiye-Litvanya II. Dönem JETCO Toplantısı

  • 21.10.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın 15.10.2021 tarihli ve E-76552293-724.01.03-00068257052
sayılı yazısına istinaden,

Türkiye-Litvanya II. Dönem JETCO Toplantısının 30 Kasım 2021 tarihinde
Ankara'da düzenlenmesinin planlandığı bildirilerek, toplantıda gündeme getirilmesi gereken hususlara
ilişkin Birliğimiz görüşü sorulmuştur.

Bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Litvanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi
konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 25 Ekim 2021 pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamıza
(Eposta: odemisto@tobb.og.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.
Türkiye-Litvanya II. Dönem JETCO Toplantısı