Ödemiş
+17°C

Haberler

2021/9 Sayılı Tebliğ

  • 15.10.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 08.10.2021 tarihli ve 68033588 sayılı yazına istinaden,

İlgi'de kayıtlı yazıda, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin usul/esasları belirleyen ve
31.12.2020 tarihli 31351 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/9 Sayılı Kullanılmış veya
Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'in güncellenmesine dair görüş talep edilmektedir.

Bu itibarla, Tebliğ'de gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususlara yönelik
görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 28 Ekim 2021 tarihine kadar ekte yer alan excel formatına uygun olarak
Odamıza (odemisto@tobb.org.tr) iletilmesini önemle rica ederiz.

Bilgilerinize Sunarız.
2021-9 (8.85 KB)
2021/9 Sayılı Tebliğ