Ödemiş
+17°C

Haberler

Helal Belgelendirme Destekleri

  • 14.10.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen
29.09.2021 tarih ve 67556678 sayılı "Helal Belgelendirme Destekleri" konulu yazı ekte dikkatinize
sunulmuştur.

Söz konusu yazıda da belirtildiği üzere; dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir
akreditasyon mekanizması kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve "Türk Malı" ibareli
ürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından
akredite helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine
İlişkin Karar"ı kapsamına alınmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine Ticaret Bakanlığı'nın
pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracatdestekleri/
tebligbazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskinkarar/
destek-1- pazara-giris-belgeleri) erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.
Helal Belgelendirme Destekleri