Ödemiş
+17°C

Haberler

“ICC SME360X” KOBİ’ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme Platformu Hk.

  • 11.10.2021
  • ezgi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet göstermekte olan Milletlerarası Ticaret
Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ülkemizde ICC'nin temsilciliğini üstlenmektedir.
ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki teşebbüs, ticaret odaları ve meslek birliklerini
kapsamaktadır. 92 ülkede Milli Komitesi bulunan ICC'nin en etkili Milli Komitelerinden biri olan Türkiye
Milli Komitesi güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'nin
önde gelen hukuk büroları, bankaları, firmaları, iş dünyası kuruluşları ve ticaret odaları dahil olmak üzere
250'den fazla üyeyi temsil etmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi, Türk iş dünyasının uluslararası
çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle, başta tahkim, bankacılık, gümrük, rekabet, dijitalleşme, fikri mülkiyet
ve dış ticaret olmak üzere ICC'nin faaliyet gösterdiği alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

ICC'nin bir girişimi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İş Dünyası Forumu'yla eş zamanlı
olarak SME360X Platformunun açılışı yapılmıştır. KOBİ'ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve
Değerlendirme Platformu; KOBİ'lerin dijital ekonomiye dahil edilmesi ve büyümelerine, ticaret yapmalarına
ve dirençli olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. SME360X; KOBİ'lerin çevre üzerindeki etkilerini
ölçmeleri ve değerlendirmeleri için dijital bir değerlendirme aracıdır. Bir KOBİ, temel ortam verilerini
SME360X'e girdikten sonra, platform otomatik olarak küresel bir kıyaslama sistemine dayalı olarak tahmini
bir sürdürülebilirlik puanı ve değerlendirme sağlamaktadır.

KOBİ'lerin daha çevreci ve daha rekabetçi olmasını amaçlayan SME360X platformunun tanıtım broşürü
ektedir.


Bilgilerinize Sunarız.
“ICC SME360X” KOBİ’ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme Platformu Hk.