Ödemiş
+17°C

Haberler

Makedonya ve Moldova STA'larında Hizmet Ticareti

  • 07.09.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.08.2021 tarihli ve 66751644 sayılı yazısına istinaden,

Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz ile Makedonya ve Moldova arasında imzalanan
Serbest Ticaret Anlaşmalarına, "hizmet ticareti" bölümlerinin eklenmesine ilişkin çalışmaların yapıldığı
belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu ülkelerin hizmet ticareti alanında hedef ve/veya potansiyel taşıyan ülkeler olduğunun
düşünüldüğü; bu nedenle müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde
etkin/verimli bir şekilde yürütülebilmesinin önem taşıdığı bilgisi verilmiştir.
Yazıda devamla, müzakere süreci için ekte bir örneği iletilen soru formunda yer alan başlıklar kapsamındaki
bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, müzakerelerde ele alınmasında fayda görülen sektör ve konulara ilişkin soru formundaki
ilgili başlıklara yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 8 Eylül 2021 tarihine kadar word (.doc)
dosyası olarak Odamıza (odemisto@tobb.org.tr) iletilmesini önemle rica ederiz.

Bilgilerinize Sunarız.
Makedonya ve Moldova STA'larında Hizmet Ticareti