Ödemiş
+17°C

Haberler

UKCA İşareti Geçiş Süreci

  • 07.09.2021
  • ezgi

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.08.2021 tarihli elektronik postaya istinaden,

Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB'de ve
Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dahil) onaylanmış kuruluşlar
tarafından düzenlenen CE İşareti'nin, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Birleşik Krallık (BK) tarafından kabul
edileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yalnızca UKCA İşaretinin dikkate alınacağının BK tarafından
daha önce resmi olarak bildirildiği vurgulanmıştır.

Bununla birlikte elektronik postada, Kovid-19 pandemisinin etkileri nedeniyle BK Hükümeti'nin yaptığı
resmi bilgilendirmede, CE İşaretinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar BK (İngiltere, İskoçya, Galler)
tarafından kabul edileceği açıklanarak, bu kapsamda CE İşareti gerektiren ürün gruplarında UKCA İşareti
kullanımının 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelendiği ifade edilmiştir.

Elektronik postada ayrıca, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar CE İşaretinin kabul edileceği tıbbi cihazlar
ürün grubuna ait geçiş sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve UKCA işaretine ilişkin
kılavuzun ilgili değişikliği kapsayacak şekilde güncellendiği; kılavuza https://www.gov.uk/guidance/usingthe-
ukca-marking adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız.
UKCA İşareti Geçiş Süreci