Ödemiş
+17°C

Haberler

Hukuki

  • 01.09.2021
  • ezgi
Sayın Üyemiz,

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun 09/06/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanunun 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası gereği
üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/09/2021) başvuruda
bulunabilmektedirler. Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin
birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (31/10/2021), kalanını ise
aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31.03.2022) ödemesi gerekmektedir.

27/08/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 7326 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit süreleri de birer ay uzatıldığı
belirtilmektedir. Bu durumda, üyelerin Kanundan faydalanmak için yapacağı başvuru süresi bir ay uzatılarak
31/10/2021 tarihine, yapılandırmaya başvuranların borçlarının ilk taksit süresi de bir ay uzatılarak 30/11/2021
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bilgilerinize Sunarız.
Hukuki