Ödemiş
+17°C

Haberler

Türkiye-Fransa 6. Dönem JETCO Toplantısı

  • 27.08.2021
  • ezgi

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın 25.08.2021 tarihli ve 6694773 sayılı yazısına istinaden,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Fransa 6. Dönem JETCO Toplantısı'nın, Ticaret
Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ve Fransa'nın Dış Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Bakanı Sayın Franck
RIESTER'in eşbaşkanlıklarında 28 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirilmekte ve söz
konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Türkiye-Fransa ticari ve ekonomik
ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu itibarla, hazırlanacak Birliğimiz görüşünde yer almak üzere, Fransa ile ticari ve ekonomik ilişkilerin
arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili
ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi içeren bir bilgi notunun en
geç 6 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: sila.kozanli@tobb.og.tr)
iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.
 Türkiye-Fransa 6. Dönem JETCO Toplantısı