Ödemiş
+17°C

Haberler

Senegal Eylem Planı ve Proje Listesi

  • 18.12.2020
  • ezgi

 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlıgından alınan ilgili yazıda;

 

Senegal'in Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen, ülkenin COVID-19 salgını ve benzeri olası krizlere karşı arz güvenliğinin temin edilmesi ve ülke ekonomisinin salgın öncesi büyüme rakamlarına tekrar kavuşturulması hedefleriyle, hâlihazırda yürürlükte olan ekonomi programlarında revizyona gidildiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, 2035 yılına kadar Senegal'in ekonomik ve sosyal politikalarına referans teşkil edecek şekilde hazırlanmış "Plan d'Actions Prioritaires Ajusté et Acceleré - PAP2A" (Öncelikli Eylem Planı) adlı stratejik belge ve beraberindeki PPP ve özel sektör eliyle yapılması öngörülen projeleri gösterir listeler ekte gönderilmektedir.

İncelenmesinde de görüleceği üzere, bahse konu belge kapsamında 2019-2023 döneminde gıda (tarım, hayvancılık ve balıkçılık), ilaç ve sağlık, sanayi, bilişim, turizm, konut, bölgesel eşitlik, sosyal bütünlüğe öncelik verilecek ve altyapı, eğitim ve enerji alanlarında 22 milyar avroyu aşan projelerin gündemde olacağı belirtilmektedir. Konuya ilişkin ilave bilgiler Birliğimize ulaştıkça paylaşılacaktır

 

Bilgilerinize Sunarız.

Senegal Eylem Planı ve Proje Listesi