Ödemiş
+17°C

Haberler

KTY Çerçevesinde Düzenlenen Yetki Belgeleri Hk.

  • 03.12.2020
  • ezgi

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi  26.11.2020 tarihli ve 66342 sayılı yazıya istinaden,

 

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir yazıda; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunan/bulunacak firmalar için, faaliyet alanlarına göre anılan Yönetmelikte belirlenmiş olan yetki belgesi türünün çok fazla olduğu, bahse konu yetki belgelerinin birleştirilmesi (faaliyet alanlarının genişletilmesi) suretiyle sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması için, KTY'de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 

Bu bağlamda, KTY ile ihdas edilen yetki belgesi türlerinin birleştirilmesi suretiyle sayılarının azaltılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, konunun tarafınızca da değerlendirilmesi, bu hususa ilişkin görüş ve önerilerinizin 14.12.2020 tarihine kadar odamıza iletmenizi rica ederiz.

 

Bilgilerinize Sunarız.

 

KTY Çerçevesinde Düzenlenen Yetki Belgeleri Hk.