Ödemiş
+17°C

Haberler

Siyah Ürünlerde Ve Sıvı Kükürt Kara Dolumda Çizme Kullanması Gerekliliği Hakkında

  • 17.06.2019
  • ezgi

 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden ,

Tüpraş rafineri ne dolum almak üzere gelen tankerlerin tüm yasal mevzuatları ve Rafineri Emniyet Kurallarına uygunluğu kesintisiz olarak kontrol edilmektedir.  Başta 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan ‘’Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümleri çerçevesinde kontroller yapılmaktadır.

26/6/2012 tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 9. Maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları işyeri Tehlike Sınıfları Listesine göre rafineriler çok tehlikeli sınıfta kabul edilmektedir. Bu kapsamda yapılan risk değerlendirmesi sonrasında Tüpraş Rafinelerinde;

·         Siyah ürün (petrokok hariç) kara dolumlarında EN ISO 20345 S5 standartlarına uygun 45 cm boğazlı çizme

·         Sıvı kükürt dolumlarında ise EN ISO 20345 I E HRO SRA CI standartlarına uygun boğazlı çizme  kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede rafinerilerimiz de siyah ürün veya sıvı kükürt dolumu alacak sürücülerden 17 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Yukarıda belirtilen standartlardaki çizme aranacak olup eksik olan sürücüler Tüpraş rafinelerinde alınmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Siyah Ürünlerde Ve Sıvı Kükürt Kara Dolumda Çizme Kullanması Gerekliliği Hakkında