Ödemiş
+17°C

Haberler

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

  • 14.06.2019
  • ezgi

 

 

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Avrupa Birliğinin, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, “Genç Girişimciler için Erasmus 2019” konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler ile aracı kurum/kuruluşlar (ticaret ve sanayi odaları, teknoloji parkları, üniversiteler vb.)arasında iletişim ağını güçlendirmektir.

 

Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_text_en.pdf)internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Genç Girişimciler için Erasmus programı Çağrısı ektedir.

Önemle duyurulur.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı