Haberler

2018/14 Sayılı Genelge Hk.

  • 06.12.2018
  • ezgi

 

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yazısında, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma\derin deniz deşarjı teknolojilerinin seçilmesi amacıyla 2014\07 sayılı Atıksu Arıtma\Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesinin taraflarınca yayınlamış olduğu hatırlatılmaktadır. Aynı ilgi yazı da, söz konusu Genelgede zamanla gelişen\değişen teknoloji ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, gerekli değişikler yapılarak 2014\07 sayılı Genelge nin yürürlükten kaldırıldığı, 20.11.2018 tarih ve 2018\14 sayılı Atıksu Arıtma \Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu “Genelge” ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu” http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.


Bilgilerinize sunarız. 


Saygılarımızla,

 

2018/14 Sayılı Genelge Hk.

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam