Haberler

ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Bildirme Hakkında

  • 17.08.2018
  • ezgi

 

ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Bildirme Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alman bir yazıda, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çalışmalarının tamamlandığın belirtilmektedir.

Aynı yazıda ,ADR Anlaşmasının A ve B ekleri ile RID hükümlerinin uyumlulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesinin Tehlikeli malların Taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantıları (WP.15/AC.1) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir. Ayrıca 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan söz konusu toplantıda görüşülmek üzere aşağıdaki konularda  Birliğimizin görüşleri talep edilmek:

-Avrupa AEROSOL Federasyonu (FEA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/17), RID/ADR/ADN ’yi 75/234/EEC numaralı AEROSOL Püskürtücü direktifi ile uyumlaştırmak amacıyla 6.2.6.1.5’te belirtilen azami izin verilen iç basınç değerlerinin arttırılması teklif edilmektedir.

-Zararlı Nesnelerin Güvenli Taşımacılığı Konseyi (COSTHA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSWP.15/ AC.1/2018/21), azami brüt kütlesi 550 kg’ı aşmayan sınırlı miktarda teşhir ambalajlarının ADR 3.4 kapsamında kullanımına izin verilip Amerika Birleşik Devletlerinin Tehlikeli Malzemeler Düzenlemeleri ile uyumlaştırılması için ADR 3.4’de değişiklik yapılması teklif edilmektedir.

-Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği (EIGA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSWP.15/ AC.1/2018/22), Amerika Birleşik Devletlerine Avrupa basınçlı kaplarının geçici olarak ihraç edilebilmesi hakkında son gelişmelere ilişkin bilgiler ve yazışmalar yer almakta ve Amerika Birleşik Devletlerine ait basınçlı kapların kullanılabilmesi için RID/ADR/ADN 1.1.4.7’ ye hüküm konulması teklif edilmektedir.

-Rusya Fedarasyonu Hükümeti Tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSWP.15/ AC.1/2018/24), ADR/RID/ADN içinde Avrupa Birliği Direktiflerine atıf yapılmaması gerektiği belirtilmiş olup, Bölüm 6.2 ‘deki 84/525/EEC , 84/526/EEC ve 84/527/EEC sayılı Konsey Direktiflerine yapılan atıfların silinmesi teklif edilmektedir.

-Hollanda Hükümeti tarafından sunulan öneride öneride (ECE/TRANSWP.15/ AC.1/2018/31), Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar için tank kodu eklenmesine yönelik olarak 6.9.6.1, 4.4.2 ve 1.6.3.50 ‘ye ekleme yapılması teklif edilmektedir.

 Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup; resmi dökümanlara http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12018 aderesinden , resmi olmayan dökümanlara da (ınf.) http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/inf170918.htlm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini ve birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda belirtilen konularla ilgili odanızın görüşünün en geç 13 Ekim 2016 Tarihine kadar Birliğimize yazılı ve e-posta yoluyla  ahmet.karakas@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz

 

Üyelerimize duyurulur,

Saygılarımızla,

ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Bildirme Hakkında

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam