Haberler

DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

  • 07.06.2018
  • odemis

TOBB’dan aldığımız 28/05/2018 tarih ve 0412/8110 sayılı yazıya atfen;

 

Dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi ile ilgili eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir uygulama takviminin planlandığı belirtilmiştir. 

 

Söz konusu takvim uyarınca A.TR Dolaşım Belgesi'nin 14 Mayıs 2018 tarihinde; EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR. MED Dolaşım Belgesi, 0-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran), ve Menşe Belgesinin (Malezya) ise 28 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına başlanmasının planlandığı kaydedilmiştir. 

 

Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi ile Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 Temmuz 2018 tarihinde geçileceği ifade edilmiştir. 

 

İlgi(b)' de kayıtlı yazımızda ise A. TR Dolaşım Belgesi satış ve onay işlemini yapmakla yetkilendirilmiş Odalanmıza, anılan belgenin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda düzenleneceği bildirilmiştir. 

 

Diğer taraftan ilgi( c)' de kayıtlı yazıda, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği belirtilmiştir. 

 

Bununla birlikte, ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ise bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği açıklanmıştır, 

 

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin elektronik sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususundaki uygulamaya 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kademeli olarak geçileceği vurgulanmakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan bilahare alınacak talimatın akabinde söz konusu uygulamaya geçileceği belirtilmiştir.

 

Gümrük İdarelerinde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan A. TR Dolaşım Belgelerinin de söz konusu sistemde elektronik olarak. düzenlenmesi. uygulamasına 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilmekle birlikte, anılan belgelerin 1 Ocak: 2019'a kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği ifade edilmiştir. 

 

Bu itibarla, bahse konu Bakanlıktan yeni bir talimat alınana kadar EUR 1 Dolaşım Belgesi, EUR MED Dolaşım. Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) Odanız tarafından onay işlemlerine manuel olarak devam edilecektir. 

 

Ayrıca, Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi'nin ise 2 Temmuz 2018 tarihine kadar manuel olarak. onay işlemi devam edecek ve anılan tarihten sonra 1 Ocak 2019'a kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) onay işlemi gerçekleştirilebilecektir. 

 

Bunlara ilaveten, Menşe Şahadetnamesi ile Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerininelektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçiş tarihinde halihazırda herhangi bir değişiklik olmamış olup, 2 Temmuz 2018 tarihinde uygulamanın bahse konu belgeler özelinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 

 

Yukarıda ifade edilen tarihler esas alınmak kaydı ile söz konusu dolaşım ve menşe belgelerinin onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam