Haberler

DBA - DOĞRULANMIŞ BRÜT AĞIRLIK YETKİLENDİRME HAKKINDA DUYURU

  • 31.05.2018
  • odemis

TOBB'dan Odamıza intikal eden 25/05/2018 tarih ve 0441/7990 sayılı yazıda;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden tarafından bildirildiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’ın 6. Bölümünün A Kısmının 2.Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmekte olup bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, bahsedilen SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 itibari ile doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım yapamayacakları bildirilmektedir. Söz konusu tartım hizmeti, ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesi bulunan; ancak DBA Belge Aktarımı Web Servisini kullanmaya  başlamayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin, söz konusu Yönergenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği 27 Mart 2017 tarihinden bugüne kadar geçen sürede düzenledikleri her bir “Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBS) Belgesi” için belirlenmiş tavan ücretin (60 TL) %5’ini, “DBA Kontrol Ücreti” açıklaması yaparak, her takvim ayının bitimini takip eden ilk haftanın içinde toplu olarak ilgili bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığının T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR60 0001 5001 5800 7300 8768 13 IBAN numaralı hesabına yatırmaları ve dekontlarını söz konusu Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmekte olup DBA belge aktarım web servis sağlayıcısı ile gerekli bağlantının kurulması yönündeki çalışmalarını da 1 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

DBA - DOĞRULANMIŞ BRÜT AĞIRLIK YETKİLENDİRME HAKKINDA DUYURU

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam