Haberler

TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ

  • 09.08.2017
  • odemis

 Değerli Üyelerimiz,

TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen yazıda, “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlar eski araç olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde belirtildiği üzere aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde Taşıt Uygunluk Belgesi alma şartı getirilmiştir.

2014 model taşıtlar için 01/07/2017 tarihine kadar,

2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

2012 model taşıtlar için 01/07/2018 tarihine kadar,

2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

2005-2008 model taşıtlar için 01/07/2019 tarihine kadar,

2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019 tarihine kadar.

2014 ve öncesi model araçların sisteme dahil edilebilmeleri amacıyla asgari teknik kriterlerin belirlendiği “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge”; 30.12.2016 tarih ve 98853 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

Yapılan değerlendirmelerde, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan ve Durum Tespit Belgesi almış olan 2014 model yılına sahip çok az aracın; Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen TSE’ye başvuru yapıldığı görülmüştür.

Ülkemizde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinin etkilenmeden devamını temin etmek, hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek için 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan 2014 model yılına sahip tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların cezai müeyyide uygulanmamasına son bir kez olmak üzere ilgili Bakan Olur’u gereğince aşağıda belirtilen şartlarda izin verilecektir.

İsim ve adresleri www.tse.org.tr internet sitesinde yer alan ve ilgili Bakanlık tarafından yetki verilmiş olan muayene merkezleri ile TSE’den verilen Üretici Yeri Uygunluk Belgesi sahibi tank üreticilerinden 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan ve bunu bir örneği ekte yer alan randevu kağıdı ile belgeleyen 2014 model araçlar, randevu kağıdında belirtilecek olan muayene tarihine kadar mevcut faaliyetini sürdürebilecek ve rafinerilerden dolum yapabilecektir.

Yukarıda belirtilen uygulama, 1 Ekim 2017 tarihinden önce başvuruda bulunarak muayene randevusu aldıklarını, TSE ile koordineli olarak Muayene Merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdı ile belgeleyen araçlar için geçerlidir. Randevu kağıdı almak için yapılacak başvurularda, aracın Durum Tespit Belgesi ve Araç Ruhsat fotokopileri ile Muayene Merkezine gidilecektir.

1 Ekim 2017 tarihine kadar randevu almayan, Taşıt Uygunluk Belgesi olmayan, randevu kağıdı da almamış taşıtlara yapılacak denetimde ilgili tüm taraflara gerekli idari para cezaları tatbik edilecektir.

Söz konusu uygulamadan faydalanmak için muayene randevusu alma süresi 1 Ekim 2017’de son bulacaktır. 1 Ekim 2017 tarihinden sonra muayene randevusu alınan araçların faaliyetine ve rafinerilerden dolum yapmasına izin verilmeyecektir. Aksi takdirde yapılan denetimlerde ilgili tüm taraflara idari para cezası tatbik edilecektir.

Yol kenarı denetimlerinde, 1 Ekim 2017 tarihinden önce muayene başvurusunda bulunulduğu randevu kağıdı ile belgelenmiş olan 2014 model araçlar için, Yönetmelikte belirtilen Taşıt Uygunluk belgesiyle ilgili cezai müeyyideler uygulanmayacaktır.

Muayene merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdında belirtilen muayene tarihini geçiren ve/veya tekrar muayene randevusunda bulunan araçlar, bu uygulamadan faydalanamayacaktır.

Muayene merkezleri tarafından verilecek randevularda muayene tarihi 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir. Randevu alma sürecinde belirli Muayene Merkezlerindeki yığılmalar, TSE tarafından diğer Muayene Merkezlerine dağıtım yapılmak süratiyle önlenecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartlar dışında tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde kullanılan ve Taşıt Uygunluk Belgesi alma zorunluluğu olan 2014 model yılına sahip araçların, mevcut faaliyetlerine ve rafinerilerinden dolum yapmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek ve bu araçlar ile yapılacak taşımalara taraf olanlara ilgili Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız,

 

TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ
TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam