Haberler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Değişikliği

  • 30.05.2017
  • odemis

Değerli Üyelerimiz,

 

TOBB'nin 22.05.2017 tarih ve 0441//8374 sayılı yazısı.

  İlgi yazı ile;   

-Tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması"  (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren ve  24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerektiği,

-Söz konusu Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının nitelikleri, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"in  22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, .

-Bu defa Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan  bir yazıda ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektörden gelen talepler dikkate alınarak anılan Tebliğ'de bir kısım değişiklikler yapıldığı ve 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

-Söz konusu "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilgili Genel Müdürlüğün www.tmkt.gov.tr/ internet sitesinde Mevzuat / Tebliğler başlığı altından erişilebildiği

bildirilmektedir.

  Bilgilerinize sunarız,  

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Değişikliği

Ödemiş Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam