Ödemiş
+17°C

Haberler

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ

  • 17.03.2017

 Sayın Üyemiz,

 
07.03.2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümünde KOSGEB Başkanlığından "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2017" duyurusu yapılmış olup aşağıda sunulmaktadır.
 
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri
 
2017
 
Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ'lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda aşağıda sayılan beş kategoride gerçekleştirilecektir:
 
1 - Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar,
 
2 - Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar,
 
3 - Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve "önce küçük olanı düşün" prensibini KOBİ'lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar,
 
4 - İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ'lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar,
 
5 - Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar.
 
Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Başvurular, projenin en az iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirilecektir.
 
Yarışmaya;
 
• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
 
• Kamu-özel ortaklıkları
 
• Üniversiteler
 
başvurabilecektir.
 
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;
 
http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/  
 
adresinde yer almaktadır.
 
2017 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 28 Nisan 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
 
Detaylı Bilgi:http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6153/avrupa-girisimciligi-tesvik-odulleri-2017
AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ