Ödemiş
+17°C

Haberler

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ DAVETİ

  • 23.03.2017

 Değerli Üyelerimiz,

 
Ankara Ticaret Odası  02/03/2017 83682950-050.01.02.-6276 Sayı ve "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Daveti"Konulu yazısına istinaden,
 
Bilindiği üzere, günümüzde Coğrafi İşaretler; üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin
arttlrllması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, ekonomik ve kırsal
kalkınmada strate.iik enstrümanlardan biri haline gelmiştir.
Günümüzde “Coğrafi İşaretli Ürünler” Avrupa, ABD ve gelişmiş ülkelerde 2OO milyar doları aşan bir pazar
büyüklüğüne ulaşmıştır. Ancak ülkemizde henüz 200 Coğrafi İşaretli ürün bulunması ve bu ürünlerin
içerisinde AB tescilini taşıyan ürün sayısının 3 ile sınırlı olması, Türkiye’de kırsal kalkınmanın stratejik bir
aracı olan Coğrafi İşaretlerden, gelişmiş ülkelere göre çok daha az yararlanıldığının bir göstergesidir.
Bu gerçeklerden hareketle, Ankara Ticaret Odası Coğrafi işaretli ürünlerin ihmal edilen ekonomik değerini mercek
altına almak ve Türkiye’de Coğrafi İşaretler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 28-29 Nisan 2017
tarihlerinde Ankara’da “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” düzenleyecektir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kıymetli katkılarıyla gerçekleşecek Zirve ile üreticiler, alıcılar, tescil
çalışmaları yürüten oda ve borsalar, valilikler, belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra
ulusal ve uluslararası uzmanlar, kanaat önderleri ile sivil topIum örgütleri gibi konunun tüm paydaşları
bir araya getirilerek tecrübe, fikir Ve desteklerinin allnması hedeflenmiştir.
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi; coğrafi işaretlemenin tüm boyutlarının ele alınacağı konferans programı,
Coğrafi İşaretli Ürünler ihtisas fuarı, B2B görüşmeler, forum ortamları gibi katılımcılarına birçok fırsat
sunmaktadır;
 
– Konferans Programı; Dünyada Ve Türkiye’de alanında başarı hikayeleri ile örnek teşkil eden kanaat
önderleri, politika yapıcı ve uygulayıcı kurum/kuruluş temsilcileri, ulusal ve uluslararası uzmanlar,
akademisyenler ve de ünlü isimlerin yer alacağı 2 gün sürecek konferans programı kapsamında
“Coğrafi İşaretli Ürünler’ tüm boyutlarıyla katılımcılara detaylı olarak aktarılacaktır. Konferansın
kapanış oturumunda düzenlenecek “Türkiye’de Coğrafi işaretli Ürünlerin Sorunları Ve Çözüm
Önerileri” konulu panelde ortaya çıkan bilgi ve dokümanlar “Coğrafi İşaretler Ankara Manifestosu”
olarak yayınlanacaktır.
 
– Coğrafi işaretli ürünler ihtisas Fuarı; Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen “Coğrafi İşaretli Ürünler”
pazarına hitap eden Zirve, aynı zamanda ülkemize yeni ve yüksek değerli bir ihtisas fuarı
kazandırmayı da amaçlamaktadır. Ürün ve alıcının buluşması amacı ile düzenlenen fuarda; Coğrafi
işaretli Ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması ve bu ürünlerin ticarileşmesine zemin
hazırlanması amaçlanmaktadır. Üretici ve Satıcıların buluşturulacağı fuarda tescilli veva tescil
aşamasındaki coğrafi işaretli Ürünlerini sergilemek isteven oda Ve borsalarımıza 4×3 metre
ölçülerinde stantlar da ücretsiz olarak tahsis edilecektir.
 
– Forum Toplantıları ve B2B Görüşmeler; Konferans programı ite paralel olarak gerçekleştirilecek
forum toplantıları ile oda ve borsalarımızın tescilli veya tescil aşamasındaki Coğrafi İşaretli
Ürünlerini, başta zincir marketlerin satın alma müdürleri olmak üzere, birçok alıcı niteliğindeki
kuruluşun ilgili profesyonellerine tanıtma fırsatı sunulacaktır. Bununla birlikte ATO B2B görüşme
standında, üretici ve alıcıların yüz yüze iş görüşmelerini yürütebileceği interaktif platformlar da
oluşturulacaktır.
 
Türkiye ve gelecek nesiller için hayati önem taşıdığına inandığımız Cağrafi İşaretler konusunda düzenlenecek Zirve'ye katılımınızdan büyük bir memnuniyet duyarız.
 
Tüm üyelerimizin bilgilerine duyrulur,
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ DAVETİ