Ödemiş
+17°C

Haberler

NEFES KREDİSİ MASRAFLARI HAKKINDA

  • 31.03.2017

 Değerli Üyelerimiz,

 
İlgi : TOBB’un 31.03.2017 tarih ve 5530 sayılı yazısı.
 
Konu: "Nefes Kredisi" masrafları 
 
İlgi yazı ile ;
 
Bilindiği üzere " TOBB Nefes Kredisi " adı altında TC Ziraat Bankası A.Ş. ve Deniz Bank A.Ş. ile Birliğimiz arasında 02 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında oda borsa üyeleri adı geçen bankalardan kredi kullanmaya 12 Aralık 2016 itibariyle başlamış ve halen kredi kullanmaya devam etmektedir.
 
Bu çerçevede "TOBB Nefes Kredisi" kapsamında gerçekleşen kredi kullandırımlarında 250,-TL banka ve 250,-TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının %0,5'i (bindebeş) oranında komisyon olmak üzere bir takım ücretler ödenmektedir.Ancak,27.02.2017 tarih 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile KOBİ'lerde kefalet oranı %85'den %90'a yükseltilmiş ve komisyon oranı da başka hiçbir masraf olmaksızın (banka ve KGF dahil olmak üzere) %0,03 (onbindeüç) oranına düşürülmüştür.
 
Dolayısıyla,yeni BKK gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle TOBB Nefes Kredisi kapsamında Ziraat Bankası ve Deniz Bank'tan kullanılacak kredilerde,kredinin sadece%0,03 'ü (onbindeüç) kadar masraf alınabilecektir.(Örneğin100.000-TL'lik bir kredi için 30,-TL)
 
Söz konusu değişikliklerin üyelerimize duyurulması,anılan bankalar nezdinde kredi süreçlerinin takip edilmesi ve yaşanan sıkıntıların nefeskredisi@tobb.org.tr adresine bildirilmesi hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
 
Tüm üyelerimizin bilgilerine sunulur,
NEFES KREDİSİ MASRAFLARI HAKKINDA