Ödemiş
+17°C

Haberler

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA DUYURU

  • 31.03.2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 24/03/2017 tarih, 5109 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yazısına itafen 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilk defa karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası olarak kanuni bir düzenleme yapıldığı ve bu Kanuna istinaden 2004 yılında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle taşımacılık sektörünün düzenlendiği ve kayıt altına alındığı bildirilmektedir.

Birliğimize iletilen yazıda, günümüz teknolojik imkanların çoğalması, kamuda bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde, bir çok bilgi ve belgeye elektronik olarak erişim imkanının bulunmasıyla birlikte, Karayolu Taşıma Kanununun uygulanması sırasında, yaklaşık 13 yıllık sektörel deneyim, yaşanan sorunlar, gelen talepler ile yine sektör dinamizmi değerlendirilerek, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren/göstereceklere yönelik uygulanmakta olan bürokrasinin azaltılması, vatandaşa en hızlı şekilde hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini teminen, anılan yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma başlatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu çalışmalar neticesinde hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağına www.kugm.gov.tr adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu, hazırlanan taslağa ilişkin varsa görüş, öneri ve tekliflerimizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinde öngörülen süre içerisinde ve aynı Yönetmeliğin Ek-2 formunun doldurulması suretiyle Bakanlıklara bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve hazırlanan taslağa ilişken varsa görüş , öneri ve tekliflerinizin ilgili Bakanlığa iletilmek üzere Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 no.lu ekinde yer alan formun doldurulması suretiyle 10.04.2017 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi bildirilmiştir.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA DUYURU