Ödemiş
+17°C

Haberler

ÖDEMİŞ TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE DUYURU

  • 11.01.2021
  • ezgi

 ÖDEMİŞ TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE DUYURU

                                                                           

              5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 10. maddesi gereğince  “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödememiş olan üyelerin, Yönetim Kurulu kararıyla durumları askıya alınırlar. Bu kararı takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumunu bildirmeyen üyelerin sicil kayıtlarının re’sen silinmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ihbarda bulunulacağı ve bu ihbarı takip eden ayın ilk günü itibariyle de oda kayıtlarının silineceği”  hükme bağlanmıştır.

               Üyelerimizin üye bilgilerini ve üyelik mükellefiyetlerini en geç 25/01/2021 (Pazartesi) tarihine kadar Ödemiş Ticaret Odası’na bildirmeleri gerekmektedir.

               Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Ödemiş Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı

ÖDEMİŞ TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE DUYURU