Ödemiş
+17°C

Haberler

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

  • 04.01.2021
  • ezgi

 

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’1erin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, “İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma- Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation (COS-L INKPP-2020-2-05)” başlıklı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 25 Şubat 2021 olan proje tekli(çağrısına ait dokümanlara (başvuru prosedürleri ve rehber), Avrupa Komisyonunun “https://ec europa .eu/research/participants/data/ref/other_eu_rog/cosme/wp-call/call-fiche cos-1inkpp-2020-2-05_en.pdf‘ internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri     Geliştirme     ve      Destekleme      İdaresi      Başkanlığı      (KOSGEB,      elektronik posta:    abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr),    programın    ulusal     koordinasyonundan     sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, KOSGEB tarafından, COSME kapsamında açılan çağrılara ilişkin proje teklifi hazırlama konulu eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibi cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilir.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı