Ödemiş
+17°C

Haberler

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

  • 13.10.2020
  • ezgi

Değerli Üyemiz, 

Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin

yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. Birliğimiz, söz konusu görevi yerine getirmek

üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurmuştur. İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol

üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir. İYS'nin işleyişini sağlamak üzere yürürlüğe konulan mevzuat ile

ilgili oda ve borsalarımız ile üyelerinin bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik

İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin

yönetmelikten muaf olduğuna hükmedilmiştir. Bu çerçevede, oda ve borsalar ile iştiraklerinin elektronik

iletileri kapsam dışı bırakılmıştır.

Öte yandan, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması

ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak üzere İYS

tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumu yazımız ekinde sunulmaktadır.

 

İlgili üyelerimize duyurulur..

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme