Ödemiş
+17°C

Haberler

FAS GÜMRÜK UYGULAMASI (TIBBİ OLMAYAN DOKUNMAMIŞ KUMAŞ KORUNMA MASKELERİ)

  • 22.06.2020
  • ezgi

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından iletilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden; Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın tıbbi olmayan dokunmamış kumaş korunma maskelerine yönelik 8 Nisan 2020 tarihli ve 1060-20 sayılı Kararnamesi'nin yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

 

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan 28 Mayıs 2020 tarihli ve 6054/311 sayılı sirkülerde, mezkur maskelerin (GTİP: 6307.90.50.00) Fas'a ithalatında adı geçen kararnamede detaylarına yer verilen teknik şartlara uyumunun aranacağının açıklandığı vurgulanmıştır.

 

Yazıda devamla, maskelerin iç piyasaya girebilmesi için Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği ile ilgili hususlara anılan Kararname'de yer verildiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, söz konusu ürünleri Fas'a ihraç eden üye firmalarımızın, ekte sunulan mezkur sirkülere ve kararnameye ilişkin bilgi ve gayri resmi tercümeleriyle yeni uygulama hakkındaki konuları bilgilerine sunarız.

FAS GÜMRÜK UYGULAMASI  (TIBBİ OLMAYAN DOKUNMAMIŞ KUMAŞ KORUNMA MASKELERİ)