Ödemiş
+17°C

Haberler

KOBİ'lere Yönelik Devlet Desteği Hk.

  • 04.06.2020
  • ezgi

 İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'nın 22/05/2020 tarihli yazısı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'nın ilgi yazısında; TÜBİTAK'ın KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu eliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin arttırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)" çağrı tanıtım broşürünün yayınlandığı bildirilmiştir.
Bahse konu çağrı kapsamında bir "Müşteri Kuruluş" ve en az bir "Tedarikçi Kuruluş" ortak başvuru yapabilecek olup, proje bütçesinin üst sınırı 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.
TÜBİTAK tarafından yayınlanan çağrı tanıtım broşürü yazımız ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinize arz/rica ederim.

broşür (1.24 MB)
KOBİ'lere Yönelik Devlet Desteği Hk.