Ödemiş
+17°C

Haberler

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

  • 14.02.2020
  • ezgi

 

Sayın Üyemiz, 

Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan "ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project)" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun "https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit" internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize Sunarız.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı