Ödemiş
+17°C

Haberler

BİRLEŞİK KRALLIK TEKNİK DÜZENLEMELER SORU FORMU

  • 10.10.2019
  • ezgi

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24/09/2019 tarihli yazıda, 10 Nisan 2019’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısı neticesinde, AB-27 ile Birleşik Krallık’ın (BK) Brexit tarihinin 31.10.2019 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilerek, Geri Çekilme Anlaşmasının yürürlüğe girmesi durumunda 2020 yılı sonuna kadar sürmesi öngörülen geçiş döneminde BK’nın, AB hukukunu uygulamaya devam edeceği ve BK’ya AB üye ülkeleri gibi muamele edileceği vurgulanmakla beraber, anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi veya söz konusu geçiş dönemi süresi dolduktan sonra BK’nın AB mevzuatına tabi olmaması ve üçüncü ülke konumuna geçmesi ihtimali de bulunduğu kaydedilmiştir.

 

İlgili yazıda, her iki senaryo dâhilinde de Türkiye ile BK arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması( STA) tesis edilmesine kadar geçecek süre zarfında taraflar arasında mevcut ticaretin aksamamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmiştir. Bu noktada, ilgili Bakanlığın Anlaşmasız Brexit senaryosu dâhilinde BK'nın, AB'nin Gümrük Birliği'nden çıkışı ile beraber taraflar arası ticarette teknik engel niteliği arz edebilecek muhtelif uygulamaların da bertaraf edilmesi amacıyla uygunluk değerlendirme alanında BK ile karşılıklı tanıma düzenlemeleri de dahil birtakım ortak düzenlemelere gidilmesi olanakları üzerinde çalıştığı açıklanmıştır.

 

Bu itibarla, T.C. Ticaret Bakanlığınca yapılacak çalışmalarda istifade edilmek üzere, BK'ya ihracat veya BK'dan ithalat yapan sektör temsilcisi üyelerimiz, ekte yer alan soru formunun doldurarak, odamıza (odemisto@tobb.org.tr) 16 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilebilir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

soru formu (917 KB)
BİRLEŞİK KRALLIK TEKNİK DÜZENLEMELER SORU FORMU