Ödemiş
+17°C

Haberler

VERBİS'E Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında

  • 20.09.2019
  • ezgi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen ilgili yazıda ;

07 Eylül 2019 tarihli ve 30881 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/09/2019 Tarihli ve 2019/265 Sayılı Kararı ile Birliğimizin Veri Sorumluları Siciline(Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin talebin değerlendirilmesi neticesinde ;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

VERBİS'E Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında