Ödemiş
+17°C

Haberler

Plastik Poşet Uygulamaları Hakkında

  • 09.09.2019
  • ezgi

 

Sayın Üyemiz,

Plastik poşet uygulamalarına yönelik T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ve TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda;

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “Poşet ücreti” başlıklı Ek 13 üncü maddesinde “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemeler ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünün yer aldığı ve bu hükme istinaden “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Bu doğrultuda, satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme sürelerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu’nca belirlenmiş olduğu, söz konusu beyanname ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tüm olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payının ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezaları verilmekte olup, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun yukarıda bahsi geçen idari yaptırımları ile karşılaşılmamasını teminen konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Plastik Poşet Uygulamaları Hakkında